Service

WERKWIJZE

DEP maakt een globale analyse

 • aard en ernst van de storing
 • raadpleegt uw technisch dossier
 • conclusies en aanbevelingen

Onze servicemedewerker verzamelt de noodzakelijke middelen om uw storing te verhelpen en gaat op weg

Onze servicemedewerker ter plaatse

 • verhelpt de klacht of plaatst indien mogelijk reserve-onderdeel
 • plaatst indien nodig en voorradig gratis vervangende apparatuur

De servicemedewerker neemt het defecte onderdeel mee ter reparatie en geeft u na analyse van de storing een inschatting van de eventuele reparatie-tijd

DEP maakt rapport op

 • inschatting reparatietijd en -kosten
 • suggesties om problemen te voorkomen

Onze servicemedewerker test in uw aanwezigheid of de klacht is verholpen én alles weer naar behoren functioneert

GARANTIEDEFINITIES EN -BEPALINGEN

Fabrieksgarantie

 • Fabrieksgarantie garandeert dat de door DEP geleverde apparatuur vrij is van verborgen materiaal- en/of fabrieksfouten. Onder fabrieksgarantie valt het vervangen of repareren van het product of een onderdeel ervan.
 • De eventueel te maken transport-, (de)montage-, of portokosten zijn voor rekening van de koper.
 • Bij het niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften vervalt de garantieplicht.

Projectgarantie

 • Tot 3 maanden na oplevering kunnen onze afnemers aanspraak maken op projectgarantie. Binnen deze termijn is DEP gehouden alle gebreken, die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan minder goede hoedanigheden of gebrekkige uitvoering, voor eigen rekening te herstellen.

Garantiebepalingen

 • Op alle door DEP geleverde apparatuur is een fabrieksgarantie van 12 maanden van toepassing, tenzij anders vermeld.
 • Alle lichtbronnen, inclusief lichtbronnen voor projectoren, vallen onder verbruiks-artikelen en zijn uitgesloten van garantie.
 • Aaneensluitend op de opleveringsdatum is op alle door DEP gerealiseerde projecten een projectgarantie van 3 maanden van toepassing.

 

Voor verdere details verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden DEP bv. De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

 

DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN

TARIEVEN

Voor het verhelpen van storingen werken wij met 2 soorten tarieven:

 1. Voorrijkosten, deze zijn afhankelijk van de afstand van onze vestiging in Waddinxveen tot uw locatie.
 2. Uurtarief van onze storingsmonteur die op locatie komt.

Door de week geldt een basistarief van 8.00-17.00u., in de avond of weekenddienst komt hier een toeslag bij afhankelijk van het tijdstip en de dag.

SERVICE