Privacy Statement

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens ligt bij ons een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. In dit privacy statement geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij toepassen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Introductie

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en overige informatie die iets over u zeggen. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een van onze diensten. Ook als u een van onze websites bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Design Electro Products BV verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder voor:

  • de uitvoering van de wettelijke taken
  • het verzenden van onze nieuwsbrief
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • als u informatie bij ons aanvraagt: uw naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer die u verstrekt om de informatie van ons te ontvangen
  • als u een dienst bij ons aanvraagt of bestelling bij ons doet: uw contract- en leveringsinformatie en andere informatie die nodig kan zijn voor het controleren en leveren van de dienst of bestelling. Hieronder vallen ook uw betaalgegevens die u aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze financiële informatie om de dienst of bestelling aan u te kunnen factureren
  • als u een dienst of product aan ons levert (leveranciers): uw contract- en orderbevestigingsinformatie en andere informatie die nodig kan zijn voor het controleren en verwerken van de door ons geplaatste bestelling. Hieronder vallen ook uw betaalgegevens die u aan ons verstrekt om te kunnen factureren

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

We verstrekken uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Bovendien kunt u ons altijd vragen hoe we met gegevens omgaan én kunt u inzage vragen in uw gegevens. Staan uw gegevens verkeerd geregistreerd? Dan passen we ze aan.

Veilig

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen er voor dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Veilige internettransacties hebben daarbij bijzondere aandacht.

Vertrouwelijk

Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Beveiligen van informatie en persoonsgegevens

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. In dit privacy statement vertellen we hoe wij met uw gegevens omgaan. Mocht u meer informatie willen hebben of heeft u specifieke vragen kunt u contact met ons opnemen.

Uw rechten

Wat zijn uw rechten?

U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. Ook kunt u ze laten corrigeren als ze niet juist zijn. Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor persoonlijke informatie of nieuwsbrieven kunt u dit aangeven. Dit kan door een email te sturen naar info@dep-nederland.nl of bv. afmelden onderaan de nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen?

Met dit privacystatement willen we u informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek, bevat dit privacystatement niet alle informatie. Mocht u specifieke vragen hebben over een casus of dossier, dan kunt u hiervoor allereerst bij de betreffende medewerker om informatie vragen. Anders graag uw vraag mailen naar info@dep-nederland.nl

Heeft u klachten?

Mocht u klachten hebben over de dienstverlening of over hoe we omgaan met persoonsgegevens, dan horen we dat graag. U kunt contact opnemen via info@dep-nederland.nl